Doelstellingen FRoS

Door de jaren heen is de loopgroep gegroeid naar over de 100 lopers. Echter de doelstelling van de loopgroep is nog dezelfde als toen het begon met slechts een zestal lopers. Even puntsgewijs aangegeven zijn dat de volgende doelstellingen.

– Bevorderen van samen hardlopen (sporten)
– Verbinding uitdragen en realiseren tussen jong en oud
– Bevorderen van de onderlinge samenhang
– Samenwerken met verenigingen en organisaties
– Geen contributie (laagdrempelig), je loopt wel voor eigen risico
– Aanbieden van trainingsmogelijkheden op verschillende dagen en / of niveaus
– Organiseren en initiëren van events
– Toegankelijk voor minder draagkrachtigen
– Non-profit en maatschappelijk verantwoorde organisatie